porady prawne / wywłaszczenia / porady

W jakim terminie odszkodowanie za nieruchomość zostanie mi wypłacone?

Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni odkąd decyzja określająca wartość odszkodowania stanie się ostateczna. Wcześniej musi zostać powołany rzeczoznawca, który sporządzi operat, strony muszą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i musi im być przyznane prawo do wypowiedzenia się. Ostatecznie organ wyda decyzję, doręczy ją stronom i, jeśli żadna się nie odwoła, stwierdzi ostateczność. Zwykle postępowanie takie trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.


Wywłaszczenia - porady: