porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia zostanie mi wypłacone przed opuszczeniem przeze mnie nieruchomości?

W większości przypadków nieruchomość będą musieli Państwo opuścić przed wypłatą odszkodowania. Podstawą prawną do wydania nieruchomości jest decyzja ZRID ostateczna lub z rygorem natychmiastowej wymagalności. Szczególnie w tym drugim wypadku (który stał się już regułą postępowania) odszkodowanie zostanie wypłacone dużo później niż inwestor może rozpocząć korzystać z gruntu. Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wymagalności nakłada dopiero na organ obowiązek wszczęcia odrębnego postępowania o ustalenie wartości odszkodowania. Proces ustalenia odszkodowania trwa minimum kilka miesięcy (mimo, że ustawodawca zakłada krótsze terminy) a czasami nawet lata.


Wywłaszczenia - porady: