porady prawne / wywłaszczenia / porady

Kiedy przestaje być właścicielem nieruchomości objętej decyzją ZRID?

Formalnie nieruchomość przechodzi na rzecz Skarbu Państwa / jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. W większości przypadków, w których decyzja obejmuje wiele stron postępowania (przy dużych inwestycjach), przynajmniej jedna osoba się odwołuje. Odwołanie wywołuje skutki dla wszystkich wywłaszczonych. Decyzja taka stanie się ostateczna po rozpoznaniu odwołania przez organ wyższej instancji – chyba, że ten decyzję uchyli w całości.


Wywłaszczenia - porady: