PORADY PRAWNE / PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

KONSULTACJE Z PRAWNIKIEM

Jeśli organ administracji publicznej lub sąd powszechny nie załatwia Twojej sprawy w ustawowym terminie lub bez zbędnej zwłoki, stronie postępowania przysługują prawne środki ochrony jej praw. Na każdym etapie postępowania warto skonsultować problem z doświadczonym prawnikiem. Pozwoli to na określenie stanu faktycznego, prawnego oraz praktycznych konsekwencji. Prawnik może doradzić skuteczną obronę interesów strony.

Korzyści z konsultacji z prawnikiem w sprawie bezczynności organu lub przewlekłości postępowania:

Formularz kontaktowy