jak przeżyć wywłaszczenie?

Jeśli ktoś sam nie doświadczył wywłaszczenia nieruchomości mieszkalnej, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub części gospodarstwa rolnego, z którego się utrzymuje, to nie wierzy w większość czekających go konsekwencji:

Fundacja INLEGIS od lat pomaga podmiotom słabszym w tej relacji - właścicielom nieruchomości. Naświetlamy problemy i dementujemy groźne społecznie plotki.

wywłaszczenia

dla mediów

jak przeżyć wywłaszczenie?

1. Nie daj się zaskoczyć

Wiele osób o wywłaszczeniu ich nieruchomości dowiaduje się widząc rozpoczęte prace budowlane, wycinki drzew, równania terenu. Większość inwestycji jest realizowana na skutek decyzji lokalizacyjnej zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności. Również postępowanie o ustalenie odszkodowania dzieje się bez udziału strony, która jest zawiadamiana tylko o jego wyniku. Pozyskiwanie informacji w sprawie leży w interesie właściciela nieruchomości. Nigdy nie jest na to zbyt wcześnie, ale bywa zbyt późno.

2. Nie bądź bierny i nie licz na zaangażowanie organów

Postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie mają charakter gabinetowy - urzędnik załatwia je samodzielnie w swoim gabinecie, bez udziału stron, w oparciu o zgromadzone dokumenty. Stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w postępowaniu, ale nikt nie będzie jej do tego zapraszał. Osoba wywłaszczana ma prawo: zapoznawać się z materiałem dowodowym, wypowiadać się w jego sprawie, składać własny materiał dowodowy, wnosić środki odwoławcze. Jest to prawo, ale nie obowiązek.

3. przygotuj się merytorycznie

Skuteczna obrona własnego interesu wymaga wiedzy merytorycznej z dwóch obszarów: prawa oraz wyceny nieruchomości. Tylko rzetelna wiedza o wartości własnej nieruchomości, zasadach wyceny, procedurze prowadzenia postępowania, wnoszenia uwag i środków zaskarżenia zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości objętej inwestycją celu publicznego.

Jak pomagamy wywłaszczanym?

Dlaczego wywłaszczenia powinny mnie interesować?O kampanii społecznej jak przeżyć wywłaszczenie

O kampanii społecznej "jak przeżyć wywłaszczenie"

Kampanii społecznej “Jak przeżyć wywłaszczenie” przyświecają dwa główne cele:

Fundacja INLEGIS od lat zaangażowana jest w działalność społeczną wokół tematu wywłaszczeń. Pokazujemy realne przykłady stosowania prawa, krzywdy ludzkie, podpowiadamy rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów.

Kampania "Jak przeżyć wywłaszczenie" została sfinansowana dzięki wpływom z 1,5% podatku!

Historie wywłaszczeń

Aktualne przykłady z naszej praktyki zawodowej. Sprawdź czego możesz się spodziewać.

pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy popularne pytania i poprosiliśmy naszych prawników na udzielenie na nie odpowiedzi.

wzory dokumentów

Przygotowane i zweryfikowane przez prawników, Istotny początek obrony Twojej nieruchomości.

konsultacje z prawnikiem

Bezpłatne lub dofinansowane porady prawne dla właścicieli nieruchomości.