fundacja

O Fundacji INLEGIS

Reprezentujemy podmioty słabsze w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa i korporacjom. Jesteśmy zespołem złożonym z radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, prowadzących działalność edukacyjną i doradztwo prawne oraz aktywistów zaangażowanych w obronę praw człowieka.

Kim jesteśmy

Fundacja INLEGIS działa od 2018 roku. Jesteśmy zespołem złożonym z radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, prowadzących działalność edukacyjną i doradztwo prawne..

Misja Fundacji: Prawa człowieka są fundamentem naszej działalności.Zespół fundacji

Barbara Czerniawska

Barbara Czerniawska

PREZES FUNDACJI

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim; podstawowy kierunek poszerzyła studiując wybrane zagadnienia w Instytucie Historii Sztuki UW. Zawodowo zajmuje się komunikacją strategiczną: tworzy i wdraża strategie komunikacji z otoczeniem. Jest ekspertem w zakresie zarządzania reputacją marek w mediach: firm, osób, usług, produktów. Jej pasją jest sztuka i ekologia. Zaangażowana społecznie w obronę łamanych praw człowieka i ochrony przyrody.

Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

CZŁONEK RADY

Menadżer, prawnik, twórca i Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. Działa pro bono w ramach Fundacji INLEGIS. Jest autorem licznych publikacji na temat prawnych aspektów wywłaszczeń nieruchomości.

M. Ochojski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również psychologię biznesu na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Jako prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. wspiera klientów w sprawach z zakresu prawa wywłaszczeniowego, nieruchomości, oraz spółek prawa handlowego.

Statut i cele fundacji

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie następujących celów:

Pobierz statut Statut Fundacji INLEGIS.pdf.

sprawozdania finansowe

sprawozdanie 2021.pdf

partnerzy i współpraca

fundacja w mediach i dla mediów

Przedstawiciele Fundacji INLEGIS regularnie zabierają głos w sprawach istotnych dla osób wywłaszczanych. Komentujemy zmiany prawa oraz dobre i złe praktyki związane z procedurami stosowanymi w procesie wywłaszczenia.