FUNDACJA

O FUNDACJI INLEGIS

Reprezentujemy podmioty słabsze w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa i korporacjom. Jesteśmy zespołem złożonym z radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, prowadzących działalność edukacyjną i doradztwo prawne oraz aktywistów zaangażowanych w obronę praw człowieka.

KIM JESTEŚMY

Fundacja INLEGIS działa od 2018 roku. Jesteśmy zespołem złożonym z radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, prowadzących działalność edukacyjną i doradztwo prawne..

Misja Fundacji: podnoszenie świadomości prawnej obywateli.

Zespół fundacji

Barbara Czerniawska

BARBARA CZERNIAWSKA

PREZES FUNDACJI

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim; podstawowy kierunek poszerzyła studiując wybrane zagadnienia w Instytucie Historii Sztuki UW. Zawodowo zajmuje się komunikacją strategiczną: tworzy i wdraża strategie komunikacji z otoczeniem. Jest ekspertem w zakresie zarządzania reputacją marek w mediach: firm, osób, usług, produktów. Jej pasją jest sztuka i ekologia. Zaangażowana społecznie w obronę łamanych praw człowieka i ochrony przyrody.

Mirosław Ochojski

MIROSŁAW OCHOJSKI

CZŁONEK RADY

Menadżer, prawnik, twórca i Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. Działa pro bono w ramach Fundacji INLEGIS. Jest autorem licznych publikacji na temat prawnych aspektów wywłaszczeń nieruchomości.

M. Ochojski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również psychologię biznesu na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Jako prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. wspiera klientów w sprawach z zakresu prawa wywłaszczeniowego, nieruchomości, oraz spółek prawa handlowego.

Misją Fundacji INLEGIS jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli.

Skupiamy się na regulacjach prawnych dotyczących wywłaszczeń pod cele publiczne. Zabiegamy o to, by obowiązujące w Polsce regulacje jak najlepiej chroniły prawa wywłaszczanych, jako strony słabszej w procedurze wywłaszczeniowej. Wspieramy tych, którzy zmagają się z przewlekłością postępowania.

Udzielamy informacji i tworzymy materiały edukacyjne, na podstawie których każdy wywłaszczany może podjąć świadomą decyzję, czy chce walczyć o swoje słuszne prawa czy woli pozostać bierny w procesie wywłaszczenia. Szanujemy każdą decyzję. Tym, którzy decydują się aktywnie bronić swoich praw, podpowiadamy jakie wstępne kroki mogą podjąć, by poprawić swoją sytuację. Przygotowujemy wywłaszczanych do świadomego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich – samodzielnie albo z pomocą kompetentnego przedstawiciela: prawnika lub kancelarii.

Promujemy wiedzę o środkach prawnych obrony interesu osób i instytucji, których postępowania przed sądami lub organami administracji nie zostały załatwione w ustawowym terminie. Uczymy, jak korzystać z możliwości składania ponagleń, skarg na przewlekłe prowadzenie sprawy lub bezczynność organu.

STATUT I CELE FUNDACJI

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie następujących celów:

Pobierz statut Statut Fundacji INLEGIS.pdf.

sprawozdania finansowe

sprawozdanie 2021.pdf

PARTNERZY I WSPÓŁPRACA

FUNDACJA W MEDIACH I DLA MEDIÓW

Przedstawiciele Fundacji INLEGIS regularnie zabierają głos w sprawach istotnych dla osób wywłaszczanych. Komentujemy zmiany prawa oraz dobre i złe praktyki związane z procedurami stosowanymi w procesie wywłaszczenia.