konsultacje z prawnikiem w sprawie wywłaszczeń

Na każdym etapie wywłaszczania warto skonsultować problem z doświadczonym prawnikiem. Pozwoli to na określenie stanu faktycznego, prawnego oraz praktycznych konsekwencji. Prawnik może doradzić skuteczną obronę interesów strony.

Fundacja INLEGIS udostępnia osobom wywłaszczanym i zagrożonym wywłaszczeniem darmowe i dofinansowane konsultacje prawne na następujących zasadach:

  1. 20 - minutowe nieodpłatne konsultacje prawne dostępne po umówieniu terminu przeprowadzane w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania online.
  2. Godzinne konsultacje prawne dofinansowane przez Fundację w cenie 200 złotych brutto dostępne po umówieniu terminu przeprowadzane w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania online.
  3. Aby odbyć konsultację należy aplikować za pomocą formularza dostępnego na stronie www Fundacji.
  4. Fundacja zastrzega, że będzie realizowała konsultacje w granicach własnych możliwości czasowych i finansowych.
  5. W pierwszej kolejności realizowane będą zgłoszenia osób będących członkami grupy Wsparcie przy wywłaszczeniu na Facebook.
  6. W dalszej kolejności realizowane będą zgłoszenia od osób pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Szczegółowy opis problemu w formularzu poniżej oraz wskazanie pytań dla prawnika pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie dostępnego czasu.


Dane kontaktowe


Dane związane z inwestycją


Typ poradyZgody
Historie wywłaszczeń

Aktualne przykłady z naszej praktyki zawodowej. Sprawdź czego możesz się spodziewać.

pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy popularne pytania i poprosiliśmy naszych prawników na udzielenie na nie odpowiedzi.

wzory dokumentów

Przygotowane i zweryfikowane przez prawników, Istotny początek obrony Twojej nieruchomości.