porady prawne / wywłaszczenia / porady

Jakie prawa w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej przysługują właścicielowi nieruchomości?

Po złożeniu wniosku przez inwestora o wydanie decyzji lokalizacyjnej i po wszczęciu postępowania zmierzającego do jej wydania przez właściwy organ, właściciele nieruchomości objętych wnioskiem stają się stronami postępowania administracyjnego. Stronom przysługuje prawo do:

Przed zakończeniem postępowania organ informuje o zebraniu materiału dowodowego i informuje o przysługujących prawach.

Dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w postępowaniu?

Komunikacja z organami administracyjnymi zwiększa szanse na uwzględnienie stanowiska osoby zagrożonej wywłaszczeniem. Aktywne uczestnictwo w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej jest zatem niezwykle istotne. Wypowiadanie się w sprawie zgromadzonego materiału oraz składanie własnych wniosków dowodowych dają możliwość wpływania na przebieg postępowania, a czasem nawet na zmiany w projekcie. 


Wywłaszczenia - porady: