porady prawne / wywłaszczenia / porady

Jaka będzie wysokość wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość odszkodowania?

Za wywłaszczone nieruchomości powinno zostać wypłacone „słuszne odszkodowanie”. Jego wysokość określa w drodze decyzji administracyjnej właściwy organ (ten sam, który wydał decyzję wywłaszczeniową). Słuszne odszkodowanie powinno odzwierciedlać wartość rynkową nieruchomości. Ta zaś zależy min. od: przeznaczenia nieruchomości, położenia, cech cenotwórczych, stopnia zużycia budynków, zasiewów, nasadzeń. Nawet ta sama nieruchomość może zostać różnie wyceniona przez różnych rzeczoznawców ze względu na przyjętą metodologię, nieruchomości porównawcze itd. Z pewnością warto dokonać wyceny nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę.


Wywłaszczenia - porady: