porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy mogę się nie zgodzić na wywłaszczenie nieruchomości?

Wydanie decyzji, na podstawie specustawy, zmieniającej właściciela nieruchomości jest aktem władzy państwowej. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne nie wymaga zgody dotychczasowego właściciela. Jedyną możliwością zapobiegania jest odwołanie się od przedmiotowej decyzji do organu wyższego szczebla. Przesłanką odwołania nie może być jednak osobista niezgoda na stan faktyczny. Stanie się ono skuteczne tylko, jeśli wywłaszczenie dokonane zostało z naruszeniem prawa. W praktyce takie odwołania rzadko kończą się sukcesem.


Wywłaszczenia - porady: