porady prawne / wywłaszczenia / porady

Skąd mam wiedzieć, czy ustalona wartość nieruchomości jest właściwa?

Niestety nie ma żadnych urzędowych cenników. Jedynym sposobem weryfikacji jest dokonanie wyceny przez innego uprawnionego rzeczoznawcę, najlepiej specjalizującego się w tego typu postępowaniach.


Wywłaszczenia - porady: