porady prawne / wywłaszczenia / porady

Na jakie cele można dokonać wywłaszczenia nieruchomości?

Zgodnie z Konstytucją RP, wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie na cel publiczny. Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Obejmuje ono m.in.:

Cele publiczne a kwestia odpłatności

Wywłaszczenie może być przeprowadzone wyłącznie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Oznacza to, że prywatne firmy nie mogą przejmować nieruchomości w drodze wywłaszczenia. Jednocześnie dopuszczalne jest realizowanie celów publicznych przez podmioty prywatne (np. stawianie stacji bazowych służących ogólnodostępnej łączności), tak samo jak pobieranie opłat za korzystanie z usług świadczonych przez obiekty celu publicznego, np. centra sportowe czy muzea.


Wywłaszczenia - porady: