porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy GDDKiA może doprowadzić do obniżenia przyznanego mi odszkodowania?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest stroną postępowania w sprawach, w których budowane są drogi krajowe. Jako strona ma ona takie same prawa jak Państwo: może składać zarzuty, własne wnioski dowodowe oraz wnosić środki odwoławcze. Na skutek działań GDDKiA odszkodowanie faktycznie może zostać obniżone.


Wywłaszczenia - porady: