porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy cel wywłaszczenia (droga, lotnisko, zbiornik przeciwpowodziowy) wpływa na wartość odszkodowania?

Może wpływać, ale nie musi. Znaczenie tutaj będzie miała tzw. zasada korzyści. Odszkodowanie jest ustalane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, chyba że zmiana przeznaczenia powoduje wzrost wartości. Jeśli wywłaszczana jest nieruchomość budowlana bądź inwestycyjna, to zwykle takie jej przeznaczenie powoduje wyższą wartość. Wtedy nie ma znaczenia jaki cel ma do zrealizowania inwestor. W przypadku nieruchomości rolnych zwykle wycena zgodnie z nowym przeznaczeniem jest korzystniejsza dla strony. A nieruchomości drogowe mają inną wartość niż np. te przeznaczone na cele przeciwpowodziowe.


Wywłaszczenia - porady: