porady prawne / wywłaszczenia / porady

Co mogę zrobić z pozostałą po podziale częścią nieruchomości, która nie została wywłaszczona?

Ustawodawca nakłada na inwestora obowiązek wykupu tzw. resztówek. Wykup resztówki następuje na wniosek strony. Resztówką jest taka część nieruchomości, powstała na skutek podziału, która nie może być wykorzystywana zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości.


Wywłaszczenia - porady: