BAZA WIEDZY

PORADY PRAWNE

Statutowym przedmiotem działalności Fundacji INLEGIS jest krzewienie wiedzy prawnej wśród podmiotów słabszych w relacji z organami władzy. Publikujemy artykuły o najbardziej ważkich problemach, z którymi może spotkać się osoba wywłaszczona, strona postępowania administracyjnego lub sądowego.WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Konstytucja RP pozwala na przymusowe pozbawienie prawa własności na cel publiczny. W zamian za to gwarantuje byłemu właścicielowi prawo od słusznego odszkodowania. Dotknięci procederem muszą się niestety mierzyć z licznymi problemami. Specustawy gwarantują szybką i skuteczną realizację procesu inwestycyjnego, często kosztem właścicieli nieruchomości. Kluczem do skutecznej obrony własnych interesów jest wiedza. Dostarczamy ją Państwu.

Wywłaszczenie nieruchomości

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Gwarancje Państwa zabezpieczające interes jego obywateli, działających na jego terenie przedsiębiorców oraz innych organizacji, pozostają puste, póki nie można ich wyegzekwować. Organy administracji oraz sądy powszechne pozostają na pierwszej linii tego zabezpieczenia. Jednak staje się ono pustym frazesem, jeśli podmioty sprawujące władzę nie przestrzegają ustawowo gwarantowanych terminów załatwienia sprawy. Powszechna bezczynności i przewlekłość są obecnie najbardziej palącymi problemami systemowymi. Pomagamy radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.

Przewlekłość postępowania