porady prawne / wywłaszczenia / porady

Kiedy muszę opuścić nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi? Czy po przejściu prawa własności, czy po wypłacie odszkodowania?

Niestety, w większości przypadków trzeba to uczynić dużo wcześniej. Większość inwestorów w toku postępowania korzysta z instrumentu „rygoru natychmiastowej wymagalności”. Jeśli decyzja jest takowym objęta, oznacza to, że inwestor może rozpocząć korzystanie z nieruchomości z dniem jej wydania. Wyjątkiem są nieruchomości zamieszkałe (mieszkania, domy) w przypadku, których inwestor musi wyznaczyć termin na wyprowadzkę nie krótszy niż 120 dni.


Wywłaszczenia - porady: