porady prawne / wywłaszczenia / porady

Jak będę informowany o wywłaszczeniu?

Organ wydający decyzję lokalizacyjną zawiadamia strony postępowania listem poleconym na adres ujawniony w katastrze (ewidencji gruntów). Jeśli korespondencja nie może być doręczona: adresat nie odbiera, adres jest niepoprawny lub nie istnieje, to za formę skutecznego doręczenia uznaje się również:

W obliczu wywłaszczenia warto być na bieżąco

Dokładne i terminowe zapoznanie się z decyzjami organów administracyjnych pozwala na podjęcie kroków, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Ignorowanie korespondencji lub ogłoszeń publicznych może skutkować utratą możliwości obrony swoich interesów. Dlatego też w obliczu zagrożenia wywłaszczeniem niezwykle ważne jest zweryfikowanie, czy adres w katastrze jest aktualny (w razie potrzeby należy go zaktualizować), a następnie regularne sprawdzanie swojej skrzynki pocztowej. Istotne jest także śledzenie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz monitorowanie ogłoszeń na stronie internetowej organu i w lokalnej prasie. 


Wywłaszczenia - porady: