porady prawne / wywłaszczenia / porady

Co to jest zajęcie czasowe?

Podstawowym skutkiem wydania decyzji lokalizacyjnej jest utrata prawa własności do nieruchomości przez osoby, którym prawo to przysługiwało. Dodatkowo inwestor ma prawo żądać czasowego zajęcia nieruchomości – najczęściej na czas budowy. W ten sposób realizowane są potrzeby związane z: 

Odszkodowanie za zajęcie czasowe

Po zakończeniu budowy nieruchomość powinna zostać zwrócona w stanie z dnia zajęcia. Często dzieje się inaczej: z nieruchomości usunięte są nasadzenia, zniszczone zostają zasiewy, czasem rozebrane są budynki i budowle, w gruncie powstają instalacje objęte służebnością. Zarówno za czas zajęcia, jak i wyrządzone szkody, stronie przysługuje odszkodowanie.


Wywłaszczenia - porady: