porady prawne / wywłaszczenia / porady

Jakie są skutki wydania decyzji lokalizacyjnej?

Wydanie decyzji lokalizacyjnej jest kluczowym etapem w procesie realizacji przedsięwzięcia celu publicznego, mającym szerokie skutki zarówno dla inwestorów, jak i dla właścicieli nieruchomości oraz społeczności lokalnej. Kluczowe są:

Skutki wydania decyzji lokalizacyjnej dla osoby wywłaszczonej

Właściciele, wraz ze stwierdzeniem ostateczności decyzji lokalizacyjnej, tracą prawa do nieruchomości w zamian za przysługujące im odszkodowania. Dodatkowo decyzja lokalizacyjna może wpływać na wartość pozostałej po podziale części nieruchomości, a także okolicznych gruntów. Mogą one zyskać lub stracić na wartości, m.in. w związku z ograniczeniami wynikającymi z planowanej inwestycji.


Wywłaszczenia - porady: