porady prawne / wywłaszczenia / porady

Jak zwiększyć wartość nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia?

Dla ustalenia wartości nieruchomości przyjmuje się jej stan na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej, więc działania dokonane po tym dniu nie poprawią sytuacji jej właściciela. Należy zadbać o to dużo wcześniej. O wartości nieruchomości decydują jej cechy cenotwórcze, takie jak przeznaczenie, położenie, uzbrojenie, stan itp. Istnieją zatem pewne szanse na podniesienie wartości mienia, w zależności od sytuacji można spróbować:

Podniesienie wartości nieruchomości – kwestia nakładów

Wpływ na wartość nieruchomości ma zwykle charakter ograniczony i często wiąże się ze znacznymi nakładami. Decyzje o ewentualnych inwestycjach najlepiej zatem podejmować po dokładnym przeanalizowaniu, czy dane działania będą ekonomicznie uzasadnione. Może tak być np. w przypadku dostępu do tanich sadzonek czy materiałów budowlanych, a nawet posiadania umiejętności samodzielnego przeprowadzania remontów (odpadają koszty robocizny). W wielu sytuacjach warto zasięgnąć porady specjalisty, który doradzi jakie warto podjąć kroki.


Wywłaszczenia - porady: