porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy na skutek odwołania przyznane mi odszkodowanie może ulec obniżeniu?

Taka sytuacja jest teoretycznie możliwa. Zdarza się rzadko i najczęściej na skutek błędów w prowadzeniu postępowania. Może się ona zdarzyć szczególnie, jeśli odwołamy się od decyzji, która ustala wartość odszkodowania na kwotę wyższą niż rynkowa.


Wywłaszczenia - porady: