porady prawne / wywłaszczenia / porady

Czy odszkodowanie za budowę drogi przewiduje również inne kwoty niż wartość nieruchomości?

Ustawodawca przewiduje dwa dodatki do odszkodowania. Pierwszy z nich to premia motywacyjna za szybkie i dobrowolne wydanie nieruchomości. Jeśli zmieszczą się Państwo w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o decyzji wywłaszczeniowej, to odszkodowanie zostanie powiększone o 5 procent. W przypadku nieruchomości zamieszkałych (mieszkanie, dom) organ przyzna dodatkowo zryczałtowaną kwotę 10 000,00 złotych na koszt przeprowadzki.


Wywłaszczenia - porady: