Przekaż 1% podatku na pomoc osobom wywłaszczanym

1% Państwa podatku – żeby skuteczniej pomagać wywłaszczanym

1% Państwa podatku przeznaczymy na optymalizację działań i zwiększenie wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Dzięki indywidualnej pomocy prawnej i bezpłatnym poradom prawnym jesteśmy w stanie realnie nieść pomoc i bronić uzasadnionego interesu jednostki.

Nr KRS 0000730037
cel szczegółowy: Fundacja Inlegis

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć działania fundacji darowizną:
mBank 87114020040000370282155643


Fundacja INLEGIS oferuje pomoc prawną na rzecz podmiotów słabszych w relacjach ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi, organami władzy oraz podmiotami samorządu terytorialnego.

Główne obszary pomocy merytorycznej związane są wywłaszczeniem nieruchomości, postępowaniami administracyjnymi, przewlekłością postępowań i bezczynnością organów.

Fundacja INLEGIS w ramach swojej działalności:

  • organizuje szkolenia, prelekcje,
  • publikuje w sposób przystępny wiedzę prawną,
  • udziela porad prawnych,
  • angażuje się w inicjatywy społeczne,
  • opiniuje przepisy prawa oraz projekty.

Pomagamy wywłaszczanym pod drogi, CPK, kolej, lotniska, zbiorniki przeciwpowodziowe oraz innym osobom dotkniętym skutkami nadużywania władzy Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Obszary działalności Fundacji INLEGIS:

Edukacja

Rozpowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości prawnej jest głównym celem Fundacji, który realizujemy poprzez organizację szkoleń i wykładów oraz zaangażowanie w akcje i kampanie społeczne.

Publicystyka

Udostępniamy bezpłatną bazę wiedzy prawnej. Profesjonalne artykuły, porady i przykłady prowadzonych spraw są dostępne w ogólnopolskich mediach, takich jak Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, prawo.pl. Wiedzą dzielimy się również we własnym serwisie https://fundacjainlegis.pl/ oraz grupie https://www.facebook.com/groups/fundacjainlegis.

Doradztwo prawne

Świadczymy bezpłatną oraz dofinansowaną pomoc prawną dla osób prywatnych i organizacji pozarządowych. Objaśniamy klientom możliwe formy działania oraz doradzamy najbardziej korzystne rozwiązania prawne.

Inicjatywa prawna

Komentujemy obowiązujące przepisy prawa oraz inicjatywę ustawodawczą. Proponujemy rozwiązania prawne lepsze z punktu widzenia podmiotu słabszego w relacji.

Fundacja INLEGIS prowadzi działalność statutową od 2018 roku. Od tamtego czasu udzieliliśmy setek bezpłatnych porad prawnych, zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w dziesiątkach spotkań z mieszkańcami dotykanymi inwestycjami publicznymi, opublikowaliśmy dziesiątki tekstów merytorycznych. Sukcesywnie, z roku na rok wzrastają nasze możliwości i zasięg działania.

 

Wywłaszczenia

Głównym obszarem działalności merytorycznej Fundacji INLEGIS są wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Pomagamy osobom dotkniętych budową dróg, lotnisk (w tym planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego), zbiorników przeciwpowodziowych i innych inwestycji publicznych. Staramy się na bieżąco zapobiegać największym problemom byłych właścicieli nieruchomości oraz ich rodzin.

Dramat wywłaszczeń dotyka rocznie nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Wywłaszczenia są bardzo szybkie, często niespodziewane. Postępowania o ustalenie odszkodowań ciągną się wiele miesięcy lub lat. Wysokość odszkodowań nie pozwala na odtworzenie nieruchomości.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowana największa inwestycja strukturalna w Polsce. Z lotniskiem oraz inwestycjami towarzyszącymi taki jak koleje dużych prędkości, planuje się wywłaszczenie tysięcy hektarów powierzchni, całych wiosek, ogromnej ilości domostw. Całe ustawodawstwo zmierza do ułatwienia procesu inwestycyjnego, czyli realnego pogorszenia sytuacji mieszkańców terenów objętych projektem.

Fundacja INLEGIS angażuje się w rozwój świadomości społecznej wokół problemu. Obserwujemy, komentujemy i staramy się wpływać na proces ustawodawczy.

Przewlekłość postępowań i bezczynność organu

Przekraczanie ustawowych terminów załatwienia sprawy jest nagminne. W postępowaniach administracyjnych terminy przewidziane na 30 lub 60 dni są często wydłużane do kilkunastu miesięcy. Niektóre organy nawet nie odpowiadają na ponaglenia lub prośby o udzielenie informacji w sprawie. Na anegdotę zasługuje fakt, że stwierdzenie naruszenia prawa przez właściwy sąd w tej kwestii – również trwa lata. Średni czas załatwienia sprawy przed sądami stale się wydłuża.

Nie stosowanie się przez organy konstytucyjne do ustawowych terminów pozbawia obywateli faktycznej możliwości obrony życiowych interesów.

Fundacja INLEGIS informuje pokrzywdzonych przewlekłością postępowania lub bezczynności organów o ich prawach. Budujemy świadomość w zakresie możliwości składania ponaglenia, skargi na bezczynność lub przewlekłość oraz prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia prawa.

 

Aktywność Fundacji realizowana jest na wielu polach. W naszą działalność zaangażowani są prawnicy, aktywiści , społecznicy oraz liczne grupy dotknięte powyższymi problemami.


Przekaż 1% podatku na pomoc osobom wywłaszczanym

Kontakt dla mediów

Fundacja INLEGIS kontakt dla Mediów

Mirosław Ochojski

[email protected]
+48 502 453 899