Apel w obronie wywłaszczonych

Nasza fundacja przygotowała APEL O POMOC w obronie słusznego interesu osób wywłaszczanych pod cele publiczne. Postulujemy pilne przeprowadzenie nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami – w taki sposób, by lepiej chroniła interesy osób wywłaszczanych.

Mamy świadomość, że każdego roku wywłaszczenia w mniejszy lub większy sposób obejmują rocznie kilkadziesiąt tysięcy właścicieli nieruchomości oraz ich rodzin. Wiemy, że ich skala ma gwałtownie wzrosnąć, gdy realizowane będą powiązane z Centralnym Portem Komunikacyjnym inwestycje: lotnisko, węzeł kolejowy, 'szprychy’ i nowe drogi.

Fundacja INLEGIS stoi na stanowisku, że wywłaszczenia – nawet jeśli są nieuchronne – nigdy nie powinny kończyć się uszczupleniem majątku osoby wywłaszczanej. Niestety, w świetle obecnie obowiązujących przepisów dzieje się tak bardzo często. Co gorsza, w konsekwencji zmian procedowanych obecnie z inicjatywy M. Horały – wiceministra infrastruktury, a zarazem pełnomocnika rządu ds. CPK – proceder uszczuplania majątku osób wywłaszczanych ma zostać usprawniony i usankcjonowany prawnie.

Działając razem, solidarnie i konsekwentnie, możemy wpłynąć na zmianę prawa. Prawo w Polsce stanowione jest przez Parlament RP. Nasz apel odniesie skutek, jeśli trafi do parlamentarzystów i zostanie przez nich zauważony. Odszkodowania za wywłaszczenia powinny być sprawiedliwe i słuszne – jak przewiduje to art. 21 Konstytucji RP.

WYSYŁAJCIE PAŃSTWO ZAŁĄCZONY APEL
DO POSŁÓW I SENATORÓW ZE SWOICH
OKRĘGÓW WYBORCZYCH!

APEL O POMOC.PDF oraz LISTA POPARCIA.PDF
Klauzula informacyjna RODO


SEJM

Jak znaleźć posłów ze swojego okręgu?
Na stronach Sejmu: Posłowie – okręgi

Jak znaleźć adres biura poselskiego, żeby wysłać list?
Jak znaleźć adres e-mail?
Na stronach Sejmu, na podstronie poświęconej danemu posłowi (informacje te znajdują się na dole strony):
Lista posłów

SENAT

Jak znaleźć senatorów ze swojego okręgu?
Senatorowie – okręgi

Informacje o senatorach (w tym adresy Biur Senatorskich i adresy e-mailowe):
Lista sentarów


Dodatkowe źródła informacji
na temat procedowanej nowelizacji Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami (tzw. u.g.n.) oraz sposobu przeprowadzania w Polsce wywłaszczeń pod cele publiczne:


Kontakt dla mediów

Fundacja INLEGIS kontakt dla Mediów

Mirosław Ochojski

[email protected]

+48 502 453 899