17 lipca, 2018 3:17
Obszary działalności

Wywłaszczenie dokonywane jest decyzją wojewody lub starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Jego następstwem jest wszczęcie przez właściwy organ postępowania o ustalenie wartości odszkodowania. Fundacja INLEGIS przekazuje wiedzę o prawach i obowiązkach wywłaszczonych.


Case Study

W postępowaniu o ustalenie wartości odszkodowania strona podejrzewała, że wartość wywłaszczonej nieruchomości została znacznie zaniżona przez powołanego w sprawie rzeczoznawcę majątkowego pełniącego funkcję biegłego. Po ocenie zgromadzonego materiału kancelaria wnioskuje, że doszło do rażące- go naruszenia prawa. Na skutek skargi złożonej na działalność rzeczoznawcy majątkowego Minister Inwestycji i Rozwoju wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

Mimo tego organ pierwszej instancji na podstawie nieprawidłowo sporządzonego dowodu wydaje decyzję. Uchyla ją organ drugiej instancji na skutek odwołania strony. Ostatecznie zostaje ustalone odszkodowanie wyższe o ok. 50%.


Schemat procedury


Dlaczego warto nam zaufać?

W Fundacji INLEGIS pracują profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży prawniczej. Ich wrażliwość na cierpienie ofiar bezprawia oraz bliskość idei sprawiedliwości społecznej sprawiły, że postanowili się zaangażować w działalność na rzecz obywateli.

Za współpracą z nami przemawiają osiągane wyniki. W ciągu lat praktyki osiągnęliśmy znakomite efekty w postaci wysokich kwot odszkodowań wywalczonych dla naszych klientów.

Mirosław Ochojski