Stanowisko w tej sprawie

Prosimy o wybór odpowiedniej pozycji w sprawie

Status


Państwa stanowisko


Dane podmiotu

Państwa stanowisko


Funkcja

Funkcja
Dane podmiotu

Osoby składające podpis

Wniosek może zostać podpisany przez kilka osób. Aby dodać kolejną osobę, wystarczy kliknąć +

+

Rodzaj inwestycji

Jakiej inwestycji dotyczy wywłaszczenie?

(np. S19 odcinek ..., Zbiornik przeciwpowodziowy ..., Centralny Port Komunikacyjny, Obwodnica ...)

Podpis listu otwartego

Kliknięcie w przycisk spowoduje wygenerowanie formularza do druku lub zapisu. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać wydrukowany dokument za pośrednictwem poczty tradycyjnej, prosimy zaznaczyć poniższą opcję.