Czytelnia

Zaliczka na poczet odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na gruncie niektórych specustaw

21 lutego, 2019 12:51

Prowadzenie procedury wywłaszczeniowej dozwolone jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, zaś rekompensatą za utracone prawo własności ma być wypłata słusznego odszkodowania. Z praktyki wiemy, że niejednokrotnie droga do uzyskania satysfakcjonującej kwoty bywa długa. W sytuacji takiej osoba wywłaszczona nie zostaje jednak pozbawiona możliwości wcześniejszej wypłaty chociażby części należnego odszkodowania. Sytuacja jest jednak zróżnicowana w zależności […]

Przetargi na drogi szybkiego ruchu w 2019 roku

13 stycznia, 2019 6:38

Przetargi na drogi szybkiego ruchu w 2019 roku. W roku 2018 oddano w Polsce do użytku ponad 300 kilometrów dróg szybkiego ruchu. W tym roku planowane jest udostępnienie około 400 kilometrów nowych autostrad i „ekspresówek”. Już teraz wiadomo, że ogłoszenie przetargów na ich budowę to jedynie kwestia czasu. Szczególny nacisk położony jest na tereny dotychczas […]

Wywłaszczenia pod inwestycje publiczne

13 grudnia, 2018 12:48

O „grzechach głównych” inwestorów i odpowiedzialnych za przebieg postępowań urzędów. Wywiad z Mirosławem Ochojskim, Prezesem Zarządu spółki Inlegis Kancelarie Prawne i członkiem rady Fundacji Inlegis, która upowszechnia wiedzę na temat praw obywatelskich i niesie bezpłatną pomoc prawną. http://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/wywlaszczenia-pod-inwestycje-publiczne,82705.html

Artykuły

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

17 sierpnia, 2018 1:26

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Ustalenie i wypłata odszkodowania następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) […]

Artykuły

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

17 sierpnia, 2018 1:25

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie […]

Artykuły

Termin do wniesienia odwołania przy wywłaszczeniu pod budowę drogi publicznej

17 sierpnia, 2018 1:24

W poprzednim artykule opisałem kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie przy budowie drogi publicznej. Tym razem zajmę się kwestią terminów w procedurze przyznawania odszkodowań. Ich znajomość pozwoli na możliwość ochrony prawnej, ponieważ przekroczenie terminu może mieć nieodwracalne i niekorzystne skutki dla strony. Podstawowym dokumentem, w ramach którego musimy się poruszać jest tzw. Specustawa drogowa. Zgodnie […]

Artykuły

Kto może uzyskać odszkodowanie za wywłaszczanie przy budowie drogi?

17 sierpnia, 2018 1:23

Problem: Korzystam z dwóch nieruchomości, które mają być zajęta pod drogę publiczną. Jestem właścicielem jednej z nich, a z drugiej korzystam na podstawie umowy dzierżawy. Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi przysługuje mi za obie nieruchomości? Rozwiązanie: Kwestię odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg publicznych reguluje tzw. Specustawa drogowa . W art. 12 […]

Artykuły

Sprzeciw przy wywłaszczaniu ze względu na budowę drogi.

17 sierpnia, 2018 1:22

Problem: Jeśli zostaliśmy wywłaszczeni (pozbawieni prawa własności nieruchomości) ze względu na budowę drogi, to czy mamy jakiekolwiek możliwości sprzeciwiania się temu? Czy i w jakiej wysokości przysługuje nam odszkodowanie za wywłaszczenie? Jak wygląda procedura w trakcie postępowania? Rozwiązanie: Postępowania w zakresie inwestycji drogowych toczą się w oparciu o tzw. specustawę drogową – Ustawa z 10 […]